30265001 16410586893068899053536 n

گاهی اوقات یه اتفاقی تو زندگیت میفته ،

که زندگیت رو دو قسمت میکنه

قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق ...