photo 2017 06 17 10 46 17

مردم این روزا قیمت هر چیزی رو میدونن ، ولی ارزش هیچی رو نمی دونن!