1527023657 papillon trailer has charlie hunnam rami malek2331

بازسازی فیلم « پاپیون » (Papillon) بزودی اکران خواهد شد. اینبار در بخش نگاه ویدئویی تصمیم گرفته ایم تا به این بازسازی نگاهی انداخته و اطلاعاتی که باید پیش از اکران فیلم از آنها مطلع باشید را در اختیارتان قرار دهیم.

لازم به ذکر است که تمام ویدئوهایی که در این بخش قرار می گیرند با بررسی و بازبینی کامل منتشر می شوند.