پرندگان - The Bird ( دیالوگ های ماندگار )

2 3las w1200

خیلی دردناکه آدم متکی به قدرت یکی دیگه باشه و یکمرتبه تمام اون قدرت از بین بره و تو تنها بشی!

مطالب مرتبط 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی

جستجو